Velkommen til Krop og Økonomi!

Krop og Økonomi varetager konsulentopgaver indenfor personalepleje, personaletræning, ergonomi og stresshåndtering.

Krop og Økonomi yder generelle sundhedstilbud ud fra hjælp-til-selvhjælps-princippet. Krop og Økonomi har fokus på sygdomsforebyggelse og sundhedsfremme.

Krop og Økonomi bistår med:

  • Nedsættelse af antallet af sygefraværsdage.
  • Øget produktivitet og kvalitet.
  • Øget engagement og fleksibilitet.
  • Udbygning af virksomhedens sociale kapital, der dokumenteret forbedrer virksomheders performance.
  • Fastholdelse og tiltrækning af de gode medarbejdere.
  • Øget velvære og medarbejdertrivsel.
  • Styrkelse af et positivt virksomhedsimage.
  • Styrkelse af loyaliteten.
  • Styrkelse af arbejdsglæden.

Return On Investment.
For hver krone der investeres i sundhedsfremmende tiltag,
opnås en besparelse på 3,00 – 12,00 kroner.
(Kilde: Sundhedsstyrelsen).

 

 

Krop og Økonomi hjælper virksomheder med at forebygge arbejdsrelaterede muskelsmerter og nedsætte antallet af sygefraværsdage ved at motivere medarbejdere til at øge egen sundhed og stimulere til at undgå uhensigtsmæssig kropsbrug med deraf følgende unødig nedslidning af kroppen.

Krop og Økonomi hjælper medarbejdere med at aktivere og udnytte egne ressourcer optimalt og bibringer medarbejdere nødvendige forudsætninger for at tage ansvar for og vare på egen sundhed.

Krop og Økonomi er altid opdateret på nyeste viden indenfor arbejdsmiljø.

Krop og Økonomi     kg@kropogoekonomi.dk Tlf. 30222427 CVR/SE 34442568.